Điều khoản

Phương thức thanh toán

Nhằm tạo sự thuận lợi trong việc giao dịch các dịch vụ trên website của Tour đảo Nha Trang. Chúng tôi gửi đến quý khách những phương thức thanh toán khác nhau, quý khách có thể chọn một trong các phương thức dưới đây.. Thanh toán Online Sản phẩm Tour bạn đang xem trên website, bạn có thể đặt mua vé trực tuyến bằng cách click vào nút đặt vé ngay trong bảng giá Vé Tour. Bạn sẽ được chuyển sang hệ thống đặt vé Online, giúp bạn đặt vé nhanh chỉ trong 30s. Đây là phương thức chúng tôi khuyên dùng các bạn khi các bạn muốn mua vé nhanh trong thời gian ngắn, áp dụng cho các thẻ ATM nội địa hoặc Quốc tế (VISA/MASTER) đều được. Sau khi Giao dịch thành công, bộ phận công ty chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với bạn theo thông tin bạn đã khai báo để xác nhận đặt vé bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra Vé bạn đã đặt bằng cách click vào trang Kiểm tra thanh toán này hoặc từ trang bạn đã giao dịch thành công. Tất cả lịch sử bạn đã đặt vé sẽ được hệ thống liệt kê toàn bộ dựa trên số điện thoại bạn dùng để đặt vé.